Onze trotse basis is het biologisch melkveebedrijf in Zeewolde waar wij 130 koeien melken. Op de boerderij zijn ook 100 stuks jongvee. We leveren melk die wordt verwerkt bij Arla Foods. Onze boerderij is toekomstgericht: we werken samen met biologische akkerbouwers voor het voer voor onze dieren en de mest wordt optimaal op de akkers ingezet.